1403/01/27
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعات مکانیابی و طراحی شهرک صنایع مزاحم شهر کامیاران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
صنوف مزاحم، کامیاران، ساماندهی، طرح آماده سازی
سال 1390
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، کیومرث ایراندوست

چکیده

یکی از مشکلات موجود در شهرهای کوچک و بزرگ کشور ، استقرار نامناسب و ناسازگار فعالیت های صنعتی و خدماتی در کنار سایر کاربری هاست به نحوی که فعالیت این واحدها موجب ایجاد مزاحمت و آلودگی برای شهروندان و در نتیجه کاهش کیفیت مطلوب محیط شهر می شود. از سوی دیگر پراکنش نامناسب صنایع در سطح شهر صنایع را از بسیاری از صرفه های ناشی از مقیاس محروم می سازد، از این رو یکی از اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری ، به شیوه سازماندهی و استقرار فعالیت های صنعتی و خدماتی برمی گردد. در زمینه ساماندهی صنایع و خدمات شهری ، مسائل نظری و عملی گوناگونی وجود دارد که از نظر برنامه ریزی و مدیریت حائز اهمیت است، از جمله می توان به موضوع هایی نظیر مرزبندی میان صنایع و خدمات شهری و غیرشهری ، مفاهیم و مصادیق آلودگی و مزاحمت، طبقه بندی و منطقه بندی فعالیت های صنعتی، مدیریت زیست محیطی و مدیریت شهری و مانند این ها اشاره کرد. در این گزارش در بخشی کوتاه سعی شده که با توجه به مبانی نظری مختصری که در ابتدا خواهد آمد مصادیق صنایع شهری ناسازگار و به اصطلاح مزاحم بازشناخته شود و زمینه های ساماندهی آن ارائه شود.