1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات درس

عنوان کارگاه برنامه ریزی 2
شماره 90-14-062
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز کارگاه برنامه ریزی شهری 1 و نظریه های برنامه ریزی شهری
توضیحات