1403/03/08
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک ساختمان اداری با رویکرد افزایش حس دلبستگی مکان برای کارمندان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دلبستگی به مکان کار، پلان باز، پلان بسته، ویژگی های فیزیکی محیط کار، ویژگی های روانشناختی محیط کار
سال 1395
پژوهشگران سارا قاسمی(دانشجو)، بختیار بهرامی(استاد راهنما)

چکیده

احساس دلبستگی به مکان عالی ترین مرتبه از ارتباط انسان و مکان است. شکل گیری حس دلبستگی به مکان مختص به مقیاس خاصی در طراحی فضا نیست و در کل فضای زندگی انسان از مقیاس خرد تا کلان قلبل بررسی است. پزوهش حاضر در جست و جوی تاثیر کیفیت محیط کار بر حس دلبستگی مکان است و بر دو هدف اصلی تمرکز کرده است: - کشف رابطه بین الگوی پلان باز و بسته و مقیاس دلبستگی به مکان؛ - مقایسه تاثیر ویژگی های فیزیکی و روانشناختی بر دلبستگی به مکان کار. هدف نهایی این پژوهش پیشنهاد کیفیاتی در فضای کار است که مهجر به شکل گیری و افزایش حس دلبستگی به مکان کار می گردد.