1403/03/09
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سازمان دهی فضایی مکان های عمومی در سکونتگاه های تپه ماهوری، نمونه موردی: تپه های سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
سکونتگاه تپه ماهوری، فرآیندهای مؤثر، سازمان دهی فضایی، فضای عمومی، سنندج.
سال 1392
مجله معماري و شهرسازي آرمان شهر
شناسه DOI
پژوهشگران بختیار بهرامی ، سید حسین بحرینی ، داراب دیبا

چکیده

این مقاله در پی آن است که نقش تپه ها را در سازمان دهی فضایی شهر تپه ماهوری تبیین کند و در ادامه ظرفیت فضایی این عناصر را به عنوان مکان های عمومی در سنندج، توضیح دهد. مکان هایی دربردارنده هنجارهای مشترک فرهنگی که به طور منطقی و بر اساس کاراکتر طبیعی متعلق به عموم هستند و با حضور فعال آن ها کارکردها و معناهای پایدارتری می یابند. اما فرآیندهایی در طول تاریخ توسعه سنندج همواره موجب تقلیل یا حذف کارکرد عمومی تپه ها شده اند که تحلیل و نقد این فرآیندها منجر به دسته بندی الگوهای نامناسب و مناسب در سازمان دهی اجتماعی- فضایی تپه ها می شود. این مقاله با روش تحقیقی پدیدارشناسانه و کیفی بر تپه ها و فرآیندهای موثر در اجتماع پذیری حوزه های فضایی آن ها یعنی راس، دامنه و قعر تمرکز دارد. در این راستا، گردآوری داده ها با بررسی متون نظری و تاریخی و مشاهدات میدانی صورت م یگیرد. نتایج همراه با تفسیر، تحلیل منطقی و آنالیز گرافیکی، حاکی از این مطلب است که معنا و عملکرد عمومی یا خصوصی تپه های باقی مانده در بافت مصنوع سنندج، ارتباطی تنگاتنگی با سازمان دهی راس تپه ها و شیوه تصرف آن ها توسط نهادهای عمومی یا نهادهای قدرت دارد.