1403/03/09
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
یک تجربه داخلی: طراحی داخلی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فرایند، طراحی، طراحی داخلی، مدل عمومی طراحی
سال 1384
پژوهشگران بختیار بهرامی

چکیده

طراحی چنان یک مهارت تجربی و آموختنی در فر ایندی پیچیده، جدلی و تیمی و طی مراحل مختلفی به مجموعه ای از مسائل در یک زمینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پاسخ می دهد. این مقاله پس از مروری بر مدل های طراحی و نقد روش شناسی طراحی در صد سال اخیر به ارائه مدلی عمومی برای فرایند طراحی داخلی می رسد؛ مدلی پنچ بخشی شامل شناخت، طراحی، انتخاب، اجرا و ارزیابی پس از اجرا، که بخش های آن به صورت غیرخطی باهم در ارتباط هستند. در نهایت، مقاله سعی دارد که با بررسی مسایل و اهداف واقعی چند پروژه اجراشده در بازارکار ایران، مدل عمومی پنج بخشی را به صورت یک مدل ویژه گسترش یافته همراه با روش ها و استراتژی ها و تکنیک های کارآمد برای حرفه طراحی داخلی در ایران ارائه کند.