1403/03/08
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیشه و معماری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
شیشه، معماری، نماهای بیانگر، نماهای رسانه ای، نماهای دینامیک، شفافیت فضایی
سال 1382
پژوهشگران بختیار بهرامی

چکیده

شیشه را به عنوان یک پدیده در معماری می توان از دو جنبه مرتبط به هم بررسی کرد؛ از یک سو در حوزه نظری معماری، شاهد سیری از کاستن از ماده و افزودن به شفافیت فضایی و ایجاد درکی نو از رابطه بنیادی درون و بیرون هستیم و از دیگر سو، در حوزه مدیریت انرژی، مسائلی چون کنترل عوامل اقلیمی، بهینه سازی مصرف و استفاده از انرژی تجدیدپذیر تابش آفتاب چالش امروز معماری می باشند. در این بین شیشه چون توان آن را دارد که ایده های هر دو حوزه را در ترکیب با هم به خوبی نمایش دهد، استفاده ای روزافزون پیدا کرده است؛ بنابراین، در این راستا درک روند تغییر نگرش تاریخی به این ماده نه فقط شیشه را به عنوان یک مصالح ساختمانی بلکه آن را در مقام پدیداری معناده و بیانگر در معماری مدرن و پس از آن مطرح می کند. در ادامه این روند تاریخی، حساسیت های زیست محیطی استفاده از شیشه و تکنولوژی شیشه را به سوی خلاقیت های جدیدی سوق داده اند؛ خلاقیت ها و آفرینش هایی که هم نماهای رسانه ای و بیانگر در آن دیده می شود و هم دغدغه های پایداری. این تخقیق به بررسی، دسته بندی و تحلیل این فرایندها در طراحی معماری و طراحی شهری می پردازد.