1403/03/09
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی شهری محله سرتپوله سنندج
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
طراحی شهری، بازآفرینی شهری، بافت تاریخی، بافت فرسوده، گردشگری فرهنگی، سنندج، سرتپوله
سال 1400
پژوهشگران بختیار بهرامی ، هوشمند علیزاده ، کیومرث ایراندوست

چکیده

براساس معیارهای سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، محله سرتپوله (موضوع طرح پژوهش حاضر)، نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی است. این محله نه تنها در محدوده و هسته تاریخی سنندج قرار دارد، بلکه موقعیت مکانی ممتازی دارد و دربردارنده آثار معماری و کاربری‌های ارزشمندی است. در کنار این پیشینه درخشان، فرسودگی بافت و وضعیت نابسامان کنونی آن، ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده را از طریق مطالعات طراحی شهری ضروری می‌کند. ازاینرو، طرح پژوهشی حاضر توسط تیمی از متخصصان شهری و معماری دانشگاه کردستان و تحت نظارت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، به عنوان نهاد متولی بازآفرینی شهری پایدار، تعریف و انجام شده است. براساس مطالعات اسنادی و به‌ویژه میدانی، هدف کلان این طرح بهسازی و ارتقای محله سرتپوله از طریق توسعه قلمروهای عمومی کارآمد و گردشگری فرهنگی در محله و حوزه بلافصل آن است. همسو با این چشم‌انداز، هشت هدف خردتر صورتبندی و متناسب با هریک مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ضوابط و طرح‌های دو بعدی و سه‌بعدی ارائه شدند. این اهداف به شرح زیراند: 1- ایجاد فضاهای گردشگری در مقیاس شهری متناسب با هویت و ساختار اصلی محله؛ 2- حفظ، تقویت و ارتقای کیفیت عناصر و نشانه‌های فرهنگی و تاریخی موجود؛ 3- بازخوانی عرصه‌های تاریخی در طراحی فضاهای جدید؛ 4- بهسازی و سالم‌‍‌سازی فضاهای کار، فعالیت، سکونت و اوقات فراغت ساکنین؛ 5- بهره‌گیری از توان مشارکتی ساکنین و استفاده‌کنندگان از فضاها در شناخت محدوده؛ 6- آشنایی به مسائل، مشکلات، نیازمندی‌ها و انتظارات محدوده به کمک مردم؛ 7- بهره‌گیری از توان مشارکتی استفاده‌کنندگان در فرایند طراحی؛ 8- تشویق و بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاری در تمام مقیاس‌ها. در نهایت مطالعات این طرح به این نتیجه رسید که برای تحقق چشم‌انداز و اهداف فوق، مدیریت شهری باید در روندی مشارکتی و از پائین به بالا، امکان گفتگو بین مردم ساکن در این محدوده و سازمان‌ها/نهادهای ذی‌نفع را فراهم کند و به سوی ایجاد هم‌افزایی و همسویی در پاسخ به نیازمندی‌ها و خواسته‌های آنان گام بردارد.