1403/03/08
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی ساختمان اداری در تهران با هدف بهره گیری کیفی از نور روز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نور روز، ساختمان اداری، موقعیت نشستن، ادراک ذهنی و بصری، عملکرد بصری
سال 1397
پژوهشگران شکیبا چرمچی(دانشجو)، بختیار بهرامی(استاد راهنما)، مرتضی ملکی(استاد مشاور)، امید عیسی نژاد(استاد مشاور)

چکیده

نیاز کارمندان به نور روز به عنوان عاملی که بر ویژگی های فیزیکی و روان شناختی کارمندان تأثیرگذار است، این تلاش را می طلبد که در ابعاد گسترده ای مورد بررسی قرار گیرد. چیدمان مبلمان در محیط اداری با هر نوع سیستم فضایی (باز، بسته یا ترکیبی) مسئله ای قابل بحث در ارتباط با بهره گیری از نور روز است. موقعیت نشستن افراد نسبت به پنجره، ممکن است بر ادراک ذهنی و بصری افراد از روشنایی و حتی عملکرد بصری آن ها تأثیرگذار باشد. تمرکز این پژوهش بر سه موقعیت نشستن نسبت به پنجره به عنوان گشودگی رایج در ساختمان های اداری برای ورود نور روز است. 60 کارمند در یک ساختمان اداری در شهر سنندج در طول 8 روز برای پیشبرد این پژوهش با پژوهشگر همکاری کردند. ارزیابی های بصری و روشنایی، عملکرد بصری و اندازه گیری فیزیکی برای هر شرکت کننده در سه موقعیت روبه پنجره، کنار پنجره و پشت به پنجره مورد بررسی قرار گرفت. به این صورت که هر کارمند سه بار، در سه موقعیت مختلف مورد سنجش قرار می گرفت، به پرسش نامه پاسخ می داد، اندازه گیری ها انجام می شد و آزمون عملکرد بصری تکمیل می شد. نتایج نشان می دهد، ادراک ذهنی و بصری افراد شامل ادراک بصری افراد از اتاق و میز کار، ادراک آن ها از نسبت درخشندگی و احساس آسایش ناشی از آن، ادراک افراد از خیرگی و سایه اندازی و رضایت مندی کلی آ ن ها از روشنایی اتاق در موقعیت های مختلف، متفاوت است اما به طور کلی موقعیت کنار پنجره و روبه رو به آن، نمرات بالاتری را کسب کردند. عملکرد بصری افراد نیز در موقعیت پشت به پنجره کاهش یافت. انتخاب موقعیت کنار پنجره و بهره گیری از تجهیزات سایه اندازی برای جلوگیری از بروز مشکل خیرگی، طراحی دفاتر کار به طوری که نه سلولی و نه پلان باز باشند. جانمایی صحیح در ورودی و پنجره ها و حفظ دید در عین انتخاب موقعیت کنار پنجره برای کارمندان، راهکارهایی هستند که بهره گیری کیفی از نور روز در طراحی ارائه شده اند.