1403/02/29
ایوب سعیدی

ایوب سعیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 565412
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09358896953

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر سه روش تمرین مقاومتی بر پروتئین مورفوژنتیک استخوان-2 و پروفایل لیپیدی در مردان چاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تمرن مقاومتی، بافت چربی، پروتئین مورفوژنتیک استخوان-2، پروفایل لیپیدی
سال 1401
مجله Journal of Ardabil University of Medical Sciences
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد کرمانی ، آسیه عباسی دلوئی ، احمد عبدی ، ایوب سعیدی

چکیده

.