29 خرداد 1397

آریو امامی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ص
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
sayed mehdi hosseini(دانشجو), Bahman Bahramnejad, Hamed Doulati Baneh, Aryou EmamiFar, P. H. Goodwin (2017) Hairy root culture optimization and resveratrol production from Vitis vinifera subsp. sylvesteris WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY: 33; 1
3
Aryou EmamiFar (2016) Nanobiomaterials in antimicrobial food packaging Journal of Food Bioengineering and Nanoprocessing: 1; 311 - 327
4
Aomolbanin Sogvar, Mahmoud Koushesh Saba, Aryou EmamiFar, Rahman Hallaj (2016) Influence of nano-ZnO on microbial growth, bioactive content and postharvest quality of strawberries during storage Innovative Food Science & Emerging Technologies: 35; 168-176
5
سالار دارابی، ناصر قادری، آریو امامی فر (1395) تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف به زراعی کشاورزی: 18; 117-128
6
Aomolbanin Sogvar, Mahmoud Koushesh Saba, Aryou EmamiFar (2016) Aloe vera and ascorbic acid coatings maintain postharvest quality and reduce microbial load of strawberry fruit POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY: 114; 29-35
7
Aryou EmamiFar, Mehri Mohammadizadeh (2015) Preparation and Application of LDPE/ZnO Nanocomposites for Extending Shelf Life of Fresh Strawberries FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY: 53; 488–495
8
Fatemeh Pyran, Aryou EmamiFar, Hadi Delalat (2015) Investigation Of Heavy Metal (Arsenic) Of Honey Samples From Sanandaj, Ghorveand Saghez In Kurdistan, Iran The International Journal of Farming and Allied Sciences: 4; 522-525
9
10
Mehri Mohammadizadeh, Aryou EmamiFar (2014) Preparation and Rheological Property Evaluation of LDPE/ Zinc Oxide Nanocomposite Films for Food Packaging Application International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials: 3; 169-173
11
Aryou EmamiFar, Leila Ashrafi (2014) Preparation and evaluation of nanocomposite starch films containing ZnO for extended shelf life of fresh strawberry Journal of Middle East Applied Science and Technology: (4)16; 1024-1029
12
Aryou EmamiFar, Mahdi Kadivar, Mohammad Shahedi, Sabihe Solaimanian Zad (2012) EFFECT OF NANOCOMPOSITE PACKAGING CONTAINING AG AND ZNO ON REDUCING PASTEURIZATION TEMPERATURE OF ORANGE JUCE Journal of Food Processing and Preservation: 36; 104-112
13
آریو امامی فر، مهدی کدیور، محمد شاهدی، صبیحه سلیمانیان زاد (1390) ارزیابی اثر بسته بندی های نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران: 1; 57-67
14
Aryou EmamiFar, Mahdi Kadivar, Mohammad Shahedi, Sabihe Solaimanian Zad (2011) Effect of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on inactivation of Lactobacillus plantarum in orange juice FOOD CONTROL: 22; 408-413
15
Aryou EmamiFar, Mahdi Kadivar, Mohammad Shahedi, Sabihe Solaimanian Zad (2010) Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice Innovative Food Science & Emerging Technologies: 11; 742-748
16
Aryou EmamiFar, Mahdi Kadivar, Mohammad Shahedi, Sabihe Solaimanian Zad (2010) Preparation and Evaluation of Nanocomposite LDPE Films Containing Ag and ZnO for Food-Packaging Applications Advanced Materials Research: 129; 1228-1232
مقاله ارائه‌شده
1
سودابه باویسی، آریو امامی فر (1395) تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا به همراه ژل کتیرا بر کیفیت میکروبی توت فرنگی های تازه در طی انبار داری کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست، ایران، شیراز
2
سودابه باویسی، آریو امامی فر (1395) بررسی انواع پوشش های فعال ضد میکروبی بر عمر ماندگاری میوه ها و سبزی ها کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست، ایران، شیراز
3
آریو امامی فر (1394) فناوریهای نوین و جهاد اقتصادی در حوزه صنایع غذایی هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
4
آریو امامی فر (1394) کاربرد نانوبیو فناوری درتولید محصولات کشاورزی سالم هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
5
ام البنین سوگوار، محمود کوشش صبا، آریو امامی فر (1394) اثر پوشش خوراکی بر کیفیت میوه توت فرنگی در طی دوره انبارداری هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
6
محمود کوشش صبا، آریو امامی فر، ام البنین سوگوار (1394) تأثیر پوشش نانو اکسید روی بر افزایش ماندگاری و ویژگی های کیفی میوه ی توت فرنگی در طی انبارداری سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی، ایران، اراک
7
فاطمه پیران، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393) بررسی رابطه میان تجمع یافتگی عناصر سنگین آرسنیک، سرب و سلنیوم در عسل استان کردستان، با مقدار این عناصر در خاک استان نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، ایران، زاهدان
8
سحر حسین پناهی، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393) تعیین برخی از پارامترهای کیفی عسل نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، ایران، زاهدان
9
سحر حسین پناهی، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393) تعیین رنگ عسل با استفاده از دستگاه لاوی باند نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، ایران، زاهدان
10
پرستو صمدی، آریو امامی فر (1393) اهمیت کاربرد بسته بندی های نوین در صنعت گوشت همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ایران، تهران
11
آریو امامی فر (1393) اثر ژل آلوئه ورا به عنوان پوشش خوراکی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی توت فرنگی تازه طی انبار داری هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
12
آریو امامی فر (1393) بررسی تاثیر ضد میکروبی ژل آلوئه ورا به عنوان پوشش بر کاهش بارمیکروبی توت فرنگی تازه طی انبار داری هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
13
سحر حسین پناهی، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393) بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل سنندج، قروه و سقز استان کردستان اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، ایران، مشهد
14
فاطمه پیران، آریو امامی فر (1392) بررسی وضعیت عناصر سنگین آرسنیک، سرب و سلنیوم در عسل سنندج، قروه و سقز استان کردستان اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست، ایران، کرج
15
مهری محمدی زاده، آریو امامی فر (1392) ارزیابی اثر بسته بندی های نانوکامپوزیتی حاوی اکسید روی بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی تازه در طول انبارداری اولین همایش نانوتکنولوژی، مزایا و کاربرد ها، ایران، همدان
16
ارسلان عدنانی، سید آرام هاشمی، آریو امامی فر (1392) بررسی نقش و عملکرد عوامل ضد میکروبی در بسته بندی های فعال ضد میکروبی سومین همایش ملی امنیت غذایی، ایران، سواد کوه
17
حامد قاسمی، آریو امامی فر، وریا ساعدپناه، صلاح خالدی (1392) بهبود خواص مواد بسته بندی با استفاده از کیتوزان سومین همایش ملی امنیت غذایی، ایران، سواد کوه
18
کژال سجادی، آریو امامی فر (1392) بررسی کاربردهای فناوری نانو در کنترل آلودگی آب اولین کنفرانس ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی، ایران، www.ncsfood.ir
19
Mehri Mohammadizadeh, Aryou EmamiFar (2014) Preparation of LDPE/Zinc Oxide Nanocomposite Films Via Melt Mixing Method for food Packaging application The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture, Iran, Isfahan
20
Leila Ashrafi, Aryou EmamiFar (2014) Preparation and evaluation of nanocomposite starch films containing ZnO for extended shelf life of fresh strawberry The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture, Iran, Isfahan
21
مهری محمدی زاده، آریو امامی فر (1392) ارزیابی تاثیر بسته های پلی اتیلنی حاوی نانواکسید روی بر روند تغییرات میکروبی توت فرنگی تازه در انبار چهاردهمین همایش دانش آموختگان "فناوری نانو"، ایران، تهران
22
sayed mehdi hosseini(دانشجو), Bahman Bahramnejad, Aryou EmamiFar, hamed daolati baneh (2013) The effect of different concentrations of Agrobacterium rhizogenes and explants type on induction of hairy roots of grape The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
23
سید مهدی حسینی، بهمن بهرام نژاد، آریو امامی فر، حامد دولتی بانه (1392) اثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور(Vitis vinifera L) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ایران، ساوه
24
سالار دارابی، بختیار شکری، ناصر قادری، آریو امامی فر (1392) بررسی تغییرات میزان آنتوسیانین، کاروتنوئید و مواد جامد محلول در میوه انگور رقم رشه در شیب و ارتفاع های مختلف هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
25
سالار دارابی، ناصر قادری، آریو امامی فر، عمر قریشی (1392) اندازه گیری برخی ترکیبات میوه انگور رقم رشه در شیب و ارتفاعهای مختلف ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
26
فریدون آقایی، سالار دارابی، آریو امامی فر، سرگل دارابی (1392) اثر کودهای آلی و معدنی بر روی ترکیبات دانه کدوی تخم کاغذی ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
27
وحیده سلیمی، سارا قبادی، آریو امامی فر (1392) بررسی وضعیت برنج تراریخته درایران و جهان دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، ایران، قوچان
28
تارا مردوخی، آریو امامی فر (1391) طیف سنجی رامان و نقش آن در امنیت نگهداری محصول کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا (از مزرعه تا سفره)، ایران، تهران
29
تارا مردوخی، آریو امامی فر (1391) بیوتکنولوژی میکروبی در فراوری مواد غذایی همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، ایران، شیراز
30
آریو امامی فر (1391) بررسی روش های ایمن، کاربردی و موثر بر خواص کیفی و عمر انبار داری توت فرنگی کردستان اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
31
پرستو صمدی، آریو امامی فر (1391) افزایش عمر ماندگاری توت فرنگی تازه با مدیریت صحیح پس از برداشت اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
32
شقایق عابری، آریو امامی فر، شیرین عابری (1391) تاثیر بسته بندی فعال حاوی جاذب های گازی در حفظ کیفیت توت فرنگی تازه اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
33
نسار الله ویسی، حمیده منافی، اسرین زارع فر، آریو امامی فر (1391) عوامل موثر در فناوری پس از برداشت توت فرنگی اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
34
پرستو صمدی، آریو امامی فر (1390) طراحی سیستم پیش سرد کن و سردخانه های کوچک در مزارع توت فرنگی استان کردستان ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی، اصفهان، اصفهان
35
محمد حسن شمسی فرد، سیروان نصری، آریو امامی فر (1389) کاربرد نانوبیوحسگرها در کشاورزی دقیق اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ایران، یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
Aryou EmamiFar, Abbas Hashim (2011) Advances in Nanocomposite Technology ISBN: 978-953-307-347-7
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
آریو امامی فر (1394) دوره آموزشی اصول پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون دانشگاه علوم پژشکی کاشان
2
آریو امامی فر (1391) کارگاه آموزشی روش های نوین بسته بندی در صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر دفتر استعداد های درخشان دانشگاه (1392 - 1392)
بیشتر