1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از مدیریت دانش
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مدیریت دانش، توسعه محصول جدید، دانش انتقال، تحقیق و توسعه
سال 1393
پژوهشگران سامان مهدوی ، آرمان احمدی زاد

چکیده

تاکنون تلاش های وسیع ولی پراکنده ای بر روی پروژه های توسعه محصول جدید انجام شده است. محققان توسعه محصول جدید را به عنوان یک فرایند متمرکز بر دانش معرفی کرده اند که با رشد فزاینده پیچیدگی محصولات و فناوری ها، به مدیریت دانش موثر، احتیاج مبرم دارد. در فرآیند توسعه ی محصول مقدار زیادی از دانش سازمانی ایجاد، ذخیره، بازیابی و مورد استفاده قرار می گیرد. از اینرو بسیاری از پژوهشگران، این فرآیند را به شدت دانشی می دانند و داشتن سیستم مدیریت دانش را عامل مهمی در کاهش عدم اطمینان این فرآیند و موفقیت عملکرد محصولات جدید محسوب می کنند. لذا هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید است. این مقاله دارای این مزیت است که این موضوع را به طور گسترده مورد کنکاش قرار داده است و در پایان پیشنهاداتی برای تفهیم بیشتر ارایه می گردد.