1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فرصتها، چالش ها و تجربیات جهانی گردشگری سلامت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گردشگری سلامت، طبیعت گردی ، پزشکی ، تندرستی
سال 1398
پژوهشگران آرمان احمدی زاد ، احسان رستمی ، مژده جمشید پور

چکیده

گردشگری به عنوان یک صنعت که به سرعت در حال رشد است، عاملی جهت افزایش درآمد ملی و ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید و باید از راه ها و روش های مختلف دنبال شود و به اجرا درآید. گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت ها و قابلیت های مهم موجود در ایران جهت توسعه گردشگری به شمار می آید که وجود طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه-های آب گرم، آب های معدنی و... لزوم توجه به این موضوع را دو چندان می سازد. گردشگری سلامت و مراقبت های بهداشتی صنعت گردشگری دنیا رشد سریعی دارند. شرکت های خصوصی و دولت ها به دنبال توسعه کسب و کار گردشگری سلامت بعنوان بخش جدیدی در بازار یا بخش الحاقی به خدمات بهداشت عمومی هستند. لذا جهانی سازی و آزادسازی تجارت در خدمات بهداشتی و درمانی، گردشگری سلامت و پزشکی را بوجود آورده و زمینۀ رشد آن را فراهم نموده است. از این رو در این مقاله به بررسی گردشگری سلامت و زیرشاخه های آن، تجاب موفق جهانی، قابلیت ایران در زمینه گردشگری سلامت و نکات دیگری پیرامون این صنعت پرداخته شده است.