مشخصات پژوهش

صفحه نخست /انواع خواب و رؤیا در مثنوی
عنوان انواع خواب و رؤیا در مثنوی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژه ها: رؤیا- خواب- تمثیل- مثنوی- مولانا
چکیده خواب و رؤیا از دیرباز مورد توجه انسان بوده و در برخی از دانشها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علوم ادیان، اساطیر، روانشناسی، عرفان و تصوف و ادبیات از جمله دانشهایی است که به خواب و رؤیا کم و بیش علاقه نشان داده اند. پژوهش حاضر به بررسی خواب و رؤیا در مثنوی مولوی می پردازد و هدف آن پاسخ به این پرسشها است که: مولوی در مثنوی چگونه با رؤیا برخورد کرده و آنها را چگونه در این اثر شگرف خود به کار گرفته است. روش پژوهش کتابخانه ای و منبع مورد نظر دفاتر ششگانه ی مثنوی معنوی تصحیح محمد استعلامی است. در پژوهش حاضر ابتدا رؤیا از دید قرآن، حدیث، روانشناسی، عرفان و تصوف به اختصار بررسی شده، سپس به چگونگی برخورد مولوی با تمثیلات مربوط به رؤیا در مثنوی پرداخته شده و دلایل دیدن خواب، رؤیای صادقه، تفاوت خواب اولیای حق با دنیاپرستان و مواردی از این دست در 26 خواب حکایت گونه از دیدگاه مولوی مورد بررسی واقع شده است.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، گل اندام واهیم (نفر دوم)