مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ساقی نامه ی نظامی گنجه ای و ...
عنوان ساقی نامه ی نظامی گنجه ای و تعداد واقعی ابیات آن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ساقی- مغنی- باده – ساقی نامه- مغنی نامه- نظامی گنجه ای
چکیده ساقی نامه یکی از گونه های شعر پارسی است که بیشتر در قالب مثنوی و در بحر متقارب مثمن محذوف سروده شده است و شاعر در آن با مخاطب قرار دادن ساقی و مغنی دلیل فرا خواندن آن ها را بازگو می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساقی نامه ی نظامی گنجه ای است. در این راستا ضمن بررسی دلایل فراخواندن ساقی، تصاویر مورد استفاده ی شاعر از می و می گساری، تعداد واقعی ابیات ساقی نامه و مغنی نامه ی نظامی و انگیزه ی او از سرایش این گونه شعر مورد بررسی قرار می گیرو. تکنیک مطالعه در این مقاله تحلیل محتواست و مطالب و شواهد مورد نظر به شیوه ی کتابخانه ای و سندکاوی گرد آوری شده است، نتیجه نشان می دهد با این بررسی می توان به درک درست تر از ساقی نامه ی نظامی دست یافت.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، محمد آزاد مظهری (نفر دوم)