مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه خسرو و شیرین نظامی با ...
عنوان مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خسرو- شیرین- فرهاد- نظامی گنجوی- الماس خان کندوله ای
چکیده داستان عاشقانه ی خسروشیرین از دیرباز مورد توجه قرار گرفته و به گونه های مختلف گزارش شده است. گزارش دینوری، جاحظ، ثعالبی، طبری و ابن بناته از جمله ی این گزارش ها محسوب می شوند. توانمندی نظامی گنجه ای در نظم این اثر مورد توجه سرایندگان دیگری چون امیرخسرو دهلوی، سلیمی جرونی، شهاب ترشیزی، هاتفی خرجردی، وحشی بافقی، عرفی شیرازی، وصال شیرازی و نامی اصفهانی قرار گرفته است. کرد بودن مادر نظامی، واقع شدن محیط حکایت (بیستون) در نواحی کردنشین، وجود شهری به نام قصرشیرین، وجود روایت های شفاهی این حکایت در این مناطق و مسائلی از این دست، این پرسش را پیش می آورد که نظامی تا چه حد تحت تأثیر فرهنگ مادری به سروده ی منظومه ی خسروشیرین اقدام کرده است. از آن جا که شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای بر اساس روایت شفاهی موجود در این مناطق تدوین گشته است، پژوهش حاضر بر آن است تا با مقایسه ی این اثر با خسروشیرین نظامی به سؤال فوق و دیگر پرسش های مشابه پاسخ دهد. آشنا شدن با اثر الماس خان کندوله ای، شناخت بهتر خسروشیرین نظامی، آشنایی با روایت های کردی این حکایت از راه بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو اثر برخی دیگر از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود.
پژوهشگران ژیلا صالحی (نفر اول)، سید احمد پارسا (نفر دوم)