مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل و بررسی سروده ی «نادر ...
عنوان تحلیل و بررسی سروده ی «نادر یا اسکندر» اخوان ثالث
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سمبولیسم اجتماعی - نماد- اخوان ثالث - کودتای 28 مرداد1332 - نقد ادبی
چکیده یکی از جریانات مهم شعر نو فارسی، سمبولیسم اجتماعی است که با نیما یوشیج آغاز شد و در دهه ی چهل به دلیل شرایط اجتماعی آن زمان به اوج خود رسید. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی سروده ی «نادر یا اسکندر» اخوان ثالث از این منظر است. این سروده ترسیم آمیزه ای از تعهد اجتماعی و هنر شاعری اخوان به شمار می رود. توصیف، نمایش و استنتاج بافت اصلی این سروده را تشکیل می دهند. شاعر در این سروده از طریق کنایات, نمادها و روابط حاکم بر آن ها, مفاهیم مورد نظر خود را به خواننده القا می کند. انسجام مطالب و آفرینش تصاویر شاعرانه, تجربه های ملموس اخوان را از وضعیت اجتماعی بعد ازکودتای28 مرداد1332 به خوبی ترسیم می کند. نتیجه نشان می دهد با این پژوهش می توان به شناخت بهتری از این سروده بویژه از منظر سمبولیسم اجتماعی و جامعه شناسی ادبی دست یافت.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)