مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نگرش و انگیزش دانشجویان دو ...
عنوان نگرش و انگیزش دانشجویان دو زبانه نسبت به فراگیری زبان انگلیسی و رابطه آن با برخی از متغیرهای اجتماعی- روانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نگرش- انگیزش -دانشجویان دو زبانه - فراگیری زبان انگلیسی - متغیرهای اجتماعی- روانی
چکیده دف اصلی این مقاله مقایسه نگرش و انگیزش دانشجویان دو زبانه نسبت به فراگیری زبان انگلیسی و رابطه آن با برخی از متغیرهای اجتماعی- روانی می باشد
پژوهشگران ناصر شیربگی (نفر اول)، نعمت اله عزیزی (نفر دوم)