مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش علوم انسانی در توسعه ...
عنوان نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه، علوم انسانی، سرمایه اجتماعی
چکیده نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان مقوله ای نسبتا" نو ظهوری در عرصه حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی / انسانی ، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات تطبیقی متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد. در کشور ما نیز در سالهای اخیر تلاشهایی برای تبیین نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، اما کمتر علل و عوامل مؤثر بر شکل گیری و راههای توسعه این نوع از سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهند که آموزش عالی بطور عام و حوزه علوم انسانی به طور خاص در تشکیل و توسعه چنین سرمایه ای نقش مهمی را ایفا می نمایند. در این مقاله سعی می شود تا ضمن توصیف و تحلیل مفهوم و ماهیت سرمایه اجتماعی و علوم انسانی، نقش و تأثیر علوم انسانی را در تقویت و تعمیق سرمایه اجتماعی مورد کنکاش قرار دهد.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)