مشخصات پژوهش

صفحه نخست /انواع روایی سنّتی در ادب فارسی
عنوان انواع روایی سنّتی در ادب فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انواع روایی، افسانه، حماسه، مقامه، حکایت، قصه
چکیده ادبیات داستانی ایران بسیار گسترده و پربار است.می توان در آن گونه های مختلف روایت را دید و هر یک از آنها را نیز لذت بخش یافت. بخش بزرگی از این داستانها را داستانهای سنّتی تشکیل می دهد که با وجود گستردگی و تنوع زیاد، هنوز به طور جدّی گامی برای طبقه بندی آنها برداشته نشده است. کارهای انجام شده در این باره -که در این جستار بدانها هم اشارتی شده- در مراحل ابتدایی است. این جستار مبحث طبقه بندی انواع روایی سنّتی را به عنوان یک پیشنهاد با نگاه به کارهایی که تاکنون انجام گرفته، به بحث می گذارد.
پژوهشگران نجم الدین جباری (نفر دوم)، علیمحمد حقشناس (نفر اول)