مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آموزش و پرورش و بازار کار: ...
عنوان آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صلاحیتها ومهارتهای اساسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش و پرورش- بازار کار- آماده سازی جوانان -صلاحیتها ومهارتهای اساسی
چکیده یکی از کارکردهای نظام آموزشی کشورها آماده ساختن جوانان برای ورود موفقیت آمیز به بازار کار است. این مهم زمانی محقق می گردد که نظام مذکور در جوانان مجموعه ای از مهارتهایی را ایجاد نماید که به مهارتهای اساسی یا کلیدی معروفند.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)