مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر انتظارات معلمان بر ...
عنوان بررسی اثر انتظارات معلمان بر نحوه اررشیابی معلمان از دروس علوم اجتماعی و تجربی دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهرستان سنندج
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اثر انتظارات معلمان بر نحوه اررشیابی معلمان از دروس علوم اجتماعی و تجربی دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهرستان سنندج
چکیده در این مقاله نویسندگان با انجام یک مطالعه نیمه تجربی به بررسی نقش اثر ایجاد شده در انتظار معلمان دوره راهنمایی در مدارس شهر سنندج در ارزشیابی آنان از عملکرد تحصیلی دانش آموزان می پردازند.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)، سید محمد هیبت الهی (نفر دوم)