مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ضرورت آموزش تفکر انتقادی در ...
عنوان ضرورت آموزش تفکر انتقادی در مدرسه، رشد آموزش ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش - تفکر انتقادی - مدرسه- برنامه درسی_ معلم
چکیده یکی از مهارتهای اساسی که در نظام آموزشی کشور لازم است مورد عنایت جدی قرار بگیرد، تفکر انتقادی است. این مقاله ضمن تمرکز بر جایگاه و ضرورت آموزش این مهارت راههای برای تقویت آن در فعالیتهای آموزشی پیشنهاد می دهد.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)