مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی: ...
عنوان ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی: ضرورت بررسی روشها و راه کارهای نوین اتصال نظام آموزشی به بازار کار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش - توسعه اقتصادی- مدلهای نوین پیوند اتصال نظام آموزشی به بازار کار
چکیده در این مقاله چالشهای نظامهای آموزش متوسطه در پیوندشان با بازار کار بحث می گردد و سپس مدلهای نوین و کارآمدتر پیوند این دو سیستم تحلیل و تشریح می گردد.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)