مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مفهوم کیفیت و نظامهای بهبود ...
عنوان مفهوم کیفیت و نظامهای بهبود آن در آموزش و پرورش
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مفهوم کیفیت - نظامهای بهبود کیفیت- مدیریت کیفیت فراگیر- تضمین کیفیت - کنترل کیفیت- آموزش و پرورش
چکیده در این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم کیفیت و سیستمهای ارتقای آن در آموزش و پرورش، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت کیفیت در نظام آموزشی کشور ارائه می کند.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)