مشخصات پژوهش

صفحه نخست /انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار ...
عنوان انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی کس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شعر آوانگارد کردی، شعر معاصر کردی، شیرکو بی کس، اجتماع.
چکیده شیرکو بی کس(1940-2013م) از شاعران آوانگارد معاصر زبان کردی، برنده ی جایزه ی ادبی"توخولوسکی" سوئد در سال 1988-1987 و اخذ لقب "همشهری" از سوی بزرگترین انجمن مدنی فلورانس است. موضوع پژوهش حاضر «انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی کس» است. شناساندن بهتر این سراینده ی توانمند به غیرکردزبانان، شناخت بهتر شگردهای ادبی در بیان یکی از موضوعات محوری شعر او(آزادی)، شناخت بهتر سروده های یک شاعر معاصر از اهداف این پژوهش محسوب می شود. جامعه ی آماری بر اساس سروده های ترجمه شده از وی به زبان فارسی و به روش توصیفی است. داده ها به شیوه ی کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که ترسیم فضای ترس آلود جامعه ی عراق در زمان حکومت بعث، بیان درد و رنج های مردم جامعه و مسائلی این چنینی، به بحث آزادی در سروده های او جلوه ای نوین بخشیده است که تصاویر برساخته ی شاعر را با این مفهوم می توان از مصادیق این امر دانست.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر دوم)، محمد علی گذشتی (نفر سوم)، پیمان تباری (نفر اول)