مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جلوه های طنز در ضرب المثل های ...
عنوان جلوه های طنز در ضرب المثل های فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ظنز، فرهنگ عامیانه،امثال،هجو،هزل
چکیده هدف این مقاله بررسی طنز در ادب فارسی است. بدین منظور امثال و حکم، کنایات،زبانزدها تکیه کلام ها و مواردی از این دست که تحت عنوان امثال و حکم گردآوری شده اند، موضوع کار این مقاله قرار می گیرد.روش تحیق توصیفی تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای سندکاوی بررسی شده است.. منبع مورد استفاده«دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها» تألیف شکورزاده بلوری است و دلیل انتخاب آن جامعیت این کتاب در مقایسه با آثار مشابه است. در این پژوهش جلوه های مختلف طنز بعامیانه ررسی شده و مسائلی چون بلاهت نمایی، غافل گیری، دست کاری واژگان، نقیضه سازی و مسائلی از این دست بررسی شده است. از نظر محتوایی نیز یکی از بن مایه های طنز عامیانه را ریا تشکیل می دهد . نتیجه نشان می دهد با این پژوهش می توان به درک درست تری از طنز عامیانه دست یافت.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)