مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نگرشی بر حماسه ی گیل گمش
عنوان نگرشی بر حماسه ی گیل گمش
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها حماسه، سومر، گیل گمش،آرزوی جاودانگی
چکیده یکی از حماسه های جذاب حماسه سومری گیل گمش است که سه هزار سال قدمت دارد. این حماسه آرزوی جاودانگی در برایر مرگ است. روش پژوهش تحلیلی -توصیفی است و داده ها با استفاده از شیوه کتایخانه ای گردآوری شده است . نتیجه نشان می دهد در این حماسه نیز چون حماسه های دیگر قربانی برای رضایت خدایان انجام می گیرد.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)