مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل و بررسی دیدگاه های ...
عنوان تحلیل و بررسی دیدگاه های اندیشمندان علوم بلاغی در زمینه ی تصدیر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ردّ العجز علی الصّدر، ردّ الصّدر الی العجز، تکرار، بدیع، آرایه های ادبی
چکیده یکی از آرایه های ادبی «ردّ العجز علی الصّدر» است که از تکرار واژه ی آغاز یک بیت در پایان آن پدید می آید و همین تکرار موجب زیبایی کلام می گردد. نام این آرایه موجب اختلاف نظر ادبای عرب و ایرانی گشته است. آن چه را ابن معتز، سکّاکی؛ خطیب تبریزی، سعد الدین تفتازانی و دیگر علمای عرب از آغاز تا امروز و بسیاری از اندیشمندان علوم بلاغی زبان فارسی «ردّ العجز علی الصّدر» نامیده اند. در نظر محمّدبن عمر رادویانی، شمس قیس رازی و به تبع آنان، برخی از مؤلّفان معاصر کتب بدیع، «ردّ الصّدر الی العجز» خوانده شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل این اختلاف نظر و نمایاندن دیدگاه درست تر با ذکر دلایل مستند می باشد؛ در این راستا، همه ی آثار معتبر عربی و فارسی مورد واکاوی واقع شده است.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)