مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مضمونی سروده های عربی ...
عنوان بررسی مضمونی سروده های عربی خاقانی و مقایسه ی آن ها با چکامه های پارسی وی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خاقانی شروانی، سروده های عربی، چکامه های پارسی، بررسی تطبیقی
چکیده خاقانی شروانی (595-520 هـ.ق) از شاعران توانمند سبک آذربایجانی است که به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده است. باوجود روند رو به رشد خاقانی پژوهی در دو دهه ی اخیر، توجه چندانی به سروده های عربی این شاعر توانمند نشده است. ابن امر، موجب شده قضاوت درست درباره ی خاقانی و اندیشه های او یک سویه و تنها با توجه به سروده های فارسی او صورت گیرد. پژوهش حاضر در این راستا و جهت رفع این خلاء بر آن است که به پرسش های زیر پاسخ دهد: 1- سروده های عربی و فارسی خاقانی از نظر مضمون دارای چه تشابه ها و تفاوتهایی هستند؟ 2- دلیل عدم توجّه کافی به سروده های عربی خاقانی چیست؟ روش پژوهش، کیفی است و نتایج با تحلیل محتوی، به شیوه ی کتابخانه ای و سندکاوی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، با این پژوهش می توان به درک درست تری از اندیشه های خاقانی دست یافت و زمینه را برای پژوهش بهتر در مورد سروده های وی فراهم آورد. واژه های کلیدی: خاقانی شروانی، سروده های عربی، چکامه های پارسی، بررسی تطبیقی
پژوهشگران عبدالله رسول نژاد (نفر اول)، سید احمد پارسا (نفر دوم)