مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تطبیقی امثال کردی و ...
عنوان مقایسه تطبیقی امثال کردی و فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها : امثال، حکم، زبان کردی، زبان فارسی. همبستگی و وفاق ملی
چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تطبیقی امثال در دو زبان کردی و فارسی است. کمک به شناخت اشتراکات فرهنگی دو زبان یاد شده از دیگر اهداف این پژوهش است و این امر به نوبه ی خود می تواند زمینه ی بهبود ارتباطات انسانی را در دو زبان یاد شده فراهم کند؛ زیرا شناخت اشتراکات فرهنگی اقوام از جمله امثال و حکم‏، زمینه ی تفهیم و تفاهم بهتر را فراهم می سازد و در نتیجه می تواند به همبستگی بیشتر و وفاق ملی کمک کند. در این راستا سه هزار مثل فارسی و کردی که به روش نظام مند (Systematic Sampling) انتخاب شده اند، مورد مقایسه و بررسی واقع شدند. پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای است و منابع مورد استفاده کتاب« امثال و حکم کردی» تألیف قادر فتاحی قاضی و « دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آن ها» تألیف ابراهیم شکوری زاده بلوری است که دلیل انتخاب آن ها، جامعیت این منابع نسبت به منابع دیگر در این زبان ها تا زمان تدوین پژوهش حاضر می باشد.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)