مشخصات پژوهش

صفحه نخست /قرابت های معنایی در بوستان و ...
عنوان قرابت های معنایی در بوستان و گلستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سعدی، آموزه های اخلاقی، گلستان، بوستان، ادب تعلیمی
چکیده علی رغم روند رو به رشد سعدی پژوهی در چند دهه اخیر، هنوز جای پژوهش های بایسته بسیاری در این عرصه خالی است. بررسی اشتراکات مضمونی و قرابت های معنایی بویژه در زمینه ی آموزه های اخلاقی سعدی در گلستان و بوستان از مواردی است که تا کنون از نظر مغفول مانده است. موضوع پژوهش حاضر واکاوی این مضامین در دو اثر یاد شده است. شناخت خط سیر اندیشه های تعلیمی سعدی، بیان یک اندیشه به شیوه های مختلف و درک بهتر بوستان و گلستان از اهداف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود. روش پژوهش توصیفی است و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی به شیوه کتابخانه ای و سندکاوی تجزیه و تحلیل خواهند شد. نتیجه نشان می دهد سعدی برخلاف نظر بسیاری از پژوهشگران، در هر دو کتاب(بوستان و گلستان) خط سیر فکری واحدی را دنبال می کند که باز گویی آن با واژگانی متفاوت و قرار دادن آن به گونه ای ماهرانه در لابلای متن این آثار، موجب شده این مسأله در نگاه اول از دید خوانندگان پنهان بماند؛ مسأله ای که نادیده گرفتن آن موجب شده وجوه اشتراک این دو اثر مغفول بماند.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)