بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان طرح پژوهشی سازمان ...

فراخوان طرح پژوهشی سازمان منطقه آزاد کیش

سه‌شنبه / 16 آبان 1391

فراخوان همکاری در اجرای طرح ها و پایان نامه های پژوهشی

تردیدی نیست که عبور کاروان تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای خرد و کلان از معبر تحقیق و پژوهش می تواند تنگناها و گره های  موجود را باز گشاید.

سازمان منطقه آزاد کیش همچون سایر سازمان های پویا ، هدفمند و آینده نگر توجه ویژه ای به امر پژوهش داشته و بر این باور است که تعادل در بهره وری از سرمایه های موجود به نفع آیندگان مبتنی بر پژوهش و آموزش است.

از این روست که سازمان منطقه آزاد کیش از طریق نیاز سنجی پژوهشی و اولویت بخشیدن به پژوهشها ی  کاربردی، توسعه ای و مطالعات بنیادی وبهره برداری ازهر یک در جایگاه و پایگاه مناسب خود، اقدام به جلب همکاری  و حمایت مادی و معنوی از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نموده و از این طریق از کلیه دانش پژوهان و علاقمندان به امر تحقیق و پژوهش برای همکاری در قالب طرحهای پژوهشی و پایان نامه تحصیلات تکمیلی دعوت به عمل می آورد. موضوعات پیشنهادی در خصوص طرح ها و پایان نامه های پژوهشی به قرار زیر است:

عناوین طرحهای پژوهشی مورد نیاز سازمان (1391) به تفکیک

معاونت فرهنگی - اجتماعی

1.بررسی میزان تأثیر رسانه های جمعی محلی بر توسعه فرهنگ عمومی در کیش

2.بررسی تأثیر نگرش ها و ارزشهای ساکنان کیش در میزان رضایتمندی گردشگران

3.نقش مراکز فرهنگی جزیره کیش در کاهش آسیب های اجتماعی

4.بررسی میزان آگاهی و استفاده معلمان مقاطع سه گانه جزیره کیش از الگوهای نوین تدریس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

5.بررسی نقش و پیامدهای دانشگاه های کیش بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری

6.بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی کارگران ساده مهاجر و تأثیر آن بر توسعه و امنیت پایدار جزیره کیش

 

معاونت گردشگری

 

1.مطالعه و شناخت ویژگی های مسافران ورودی جزیره کیش بر اساس الگوی آماری سازمان جهانی گردشگری

2.بررسی قابلیتها و ظرفیت های کیش در زمینه توسعه تفریحات دریائی و ارائه یک الگوی بومی

3.مطالعه تطبیقی و ارزیابی جایگاه کیش در بین مقاصد سفر ایرانیان

4.بررسی و امکان سنجی ایجاد محصولات گردشگری ویژه کودکان جزیره کیش

5.بررسی و امکان سنجی ایجاد جاذبه های تفریحی نوین با توجه به ویژگی های جزیره کیش

 

معاونت توسعه مدیریت

 

1.مطالعه جمعیت شناختی جزیره کیش (وضعیت و روند موجود) و طراحی مدل پیش بینی جمعیت برای افق 1404

2.شناسائی نیازهای آماری و طراحی قالب مرجع و مأخذ آماری (سالنامه آماری) منطقه آزاد کیش

3.تخمین و برآورد تابع تقاضای سفر به کیش

4. بررسی چارچوب نظری ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه یک مدل جهت کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

5.تدوین چارچوبی برای تعیین بهای تمام شده جهت استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی

6. تهیه جدول داده - ستانده منطقه آزاد کیش

 

معاونت عمرانی (بخش زیربنائی)

 

1.مطالعات فنی-اقتصادی تولید، عرضه و غنی سازی کود حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب

2.بررسی الگوی مصرف برق جزیره کیش و مدیریت مصرف بهینه

3. مطالعه موردی مدیریت ریسک در سیستم توزیع برق جزیره کیش

4.تحلیل منطقه ای شدت-مدت-بارندگی و بارشهای 24ساعته در جزیره کیش

 

معاونت عمرانی (بخش محیط زیست)

 

1. مطالعه رفتارشناسی آهوان جزیره کیش

2.بررسی آسیب پذیری و آلودگی منابع آب و ارائه مدل

3. تدوین ضوابط و دستورالعمل های حفظ محیط زیست دریایی جزیره کیش بر اساس قوانین و مقررات ملی و بین المللی

4. بررسی تأثیرات گردشگری دریایی در کیش بر آبسنگهای مرجانی و ارائه الگوی مدیریتی

 

معاونت عمرانی(بخش عمران شهری)

 

1. بررسی و ارزیابی منظر شهری کیش و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاء

2. بررسی وضعیت نماهای ساختمانی در جزیره کیش و تدوین الگوی مناسب

3. بررسی شیوه های تطبیقی کارایی روشهای محافظت از خوردگی فلزات در جزیره کیش

4. امکان سنجی استفاده از انرژی های نوین تجدیدپذیر در مجتمع های مسکونی کیش

5. بررسی و ارائه الگوی فضایی معماری داخلی ساختمانهای جزیره کیش جهت بهینه سازی مصرف انرژی به تفکیک کاربری (مسکونی-گردشگری)

6. مطالعه تطبیقی مصالح نوین ساختمانی و پیشنهاد روشهای اجرایی منطبق با ویژگی های محیطی، اقلیمی و معماری جزیره کیش

 

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

 

1. مطالعه تطبیقی و ارزیابی مزیت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش در مقایسه با پارک های فناوری اطلاعات و شهرک های صنعتی

2. بررسی دلایل انصراف سرمایه گذاران طی فرآیند سرمایه گذاری

3. شناخت الگوی مناسب جهت توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری جزیره کیش

4. مطالعه تطبیقی شیوه های حمایت و هدایت سرمایه گذاران و ارائه الگوی مناسب جهت منطقه آزاد کیش

5. مطالعه و شناسایی شیوه های نوین بازاریابی و جذب سرمایه گذاری با تأکید بر ویژگی های منطقه آزاد کیش


 
برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بایگانی خبرها