بدنه خبر

صفحه نخست /اصلاح آدرس در گوگل اسکالر

اصلاح آدرس در گوگل اسکالر

شنبه / 23 تیر 1397

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند که نحوه آدرس دهی در گوگل اسکالر به شکل زیر صحیح می باشد:

Department of ... , Faculty of ... , University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
یا
Dept. ... , Faculty of ... , University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
آدرس صحیح دانشکده‌های مختلف دانشگاه برای درج در مقالات و پروفایل گوگل اسکالر و غیره به شرح زیر اعلام می‌شود
عنوان دانشکده به فارسی عنوان دانشکده به انگلیسی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی Faculty of Language and Literature
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی Faculty of Humanities and Social Sciences
دانشکده علوم پایه Faculty of Science
پردیس بیجار Campus of Bijar
دانشکده کشاورزی Faculty of Agriculture
دانشکده منابع طبیعی Faculty of Natural Resources
دانشکده مهندسی Faculty of Engineering
دانشکده هنر و معماری Faculty of Art and Architecture
بایگانی خبرها