بدنه خبر

صفحه نخست /تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ...

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کردستان و دانشگاه Vrije Universiteit Brussel کشور بلژیک منعقد شد

شنبه / 15 اردیبهشت 1397

تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و فرهنگی بین دانشگاه کردستان و دانشگاه Vrije Universiteit Brussel  کشور بلژیک منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان این تفاهم‌نامه بین دانشکده‌های منابع طبیعی و هنر و معمای دانشگاه کردستان و دانشکده علوم و علوم زیستی دانشگاه بلژیکی منعقد و به امضای رؤسای دو دانشگاه رسید.
بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر گردد تا در قالب همکاری‌های مشترک نسبت به تبادل اطلاعات علمی، تبادل استاد، محقق و دانشجو، برگزاری دوره‌های و برنامه‌های مشترک علمی و تحقیقاتی بین دو دانشگاه کردستان وVrije Universiteit Brussel   کشور بلژیک صورت پذیرد.
بایگانی خبرها