بدنه خبر

صفحه نخست /سامانه جامع مدیریت نشریات ...

سامانه جامع مدیریت نشریات علمی دانشگاه کردستان

سه‌شنبه / 18 اردیبهشت 1397

سامانه جامع مدیریت نشریات علمی دانشگاه کردستان راه‌اندازی گردید.
با توجه به افزایش تعداد مجلات علمی دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری در اوایل سال 1397 سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه کردستان را با آدرس ذیل راه‌اندازی نموده است:
راه‌اندازی این سامانه مشترک برای مجلات علمی دانشگاه، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های خرید سامانه‌های مستقل، موجب یکپارچه شدن، تقویت و گسترش فعالیت‌های علمی این مجلات خواهد شد.
بایگانی خبرها