بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری همایش هم اندیشی ...

برگزاری همایش هم اندیشی پژوهشی دانشگاه کردستان

دوشنبه / 27 آذر 1396


همایش هم‌اندیشی پژوهشی دانشگاه کردستان برگزار گردید.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان، گفت:
دیپلماسی علمی» در دنیای کنونی تنها راه ممکن نمود در جامعه علمی است

برگزاری پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه کردستان در حوزه پژوهشی
تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه کردستان بخش درون دانشگاهی:
بایگانی خبرها