بدنه خبر

صفحه نخست /جشنواره تجلیل از پژوهشگران و ...

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان به روایت تصویر

یکشنبه / 12 آذر 1396

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان
معرفی پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان
بایگانی خبرها