بدنه خبر

صفحه نخست /آگهی فراخوان انجام طرح­های ...

آگهی فراخوان انجام طرح­های پژوهشی

شنبه / 11 شهریور 1391

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشگاه­ها، متخصصین، پژوهشگران، موسسات وسازمان­های تحقیقاتی وعلاقمندان به امور پژوهشی می­رساند، شورای پژوهش اداره کل آموزش فنی وحرفه­ای کردستان در نظر دارد نسبت به انجام طرح­های پژوهشی با عناوین زیر اقدام به فراخوان مجریان محترم پژوهشی نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می­آید جهت دریافت فرم طرح پیشنهادی (propozal) به سایت اداره کل آموزش فنی وحرفه­ ای کردستان به نشانی www.kurdtvto.ir مراجعه وفرم­های تکمیل شده را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/6/16، به دبیرخانه شورای پژوهشی (اداره آموزش وپژوهش اداره کل) تحویل نمایند.لازم به ذکر است پذیرش وعقد قرارداد، منوط به طرح پروپوزال در شورای پژوهشی وتصویب آن خواهد بود.

 

ردیف

عنوان طرح

1

نیازسنجی آموزش­های مهارتی براساس آمایش سرزمین در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات

2

تدوین و ارائه الگویی برای ارزیابی کارایی درونی و بیرونی موسسات کارآموزی آزاد

3

پیمایش ورهگیری وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

4

شناسایی وضعیت مشاغل خانگی و برنامه ریزی برای آموزش­های مرتبط

5

طراحی و استقرار الگوهای اثربخش و نوین آموزش­های مهارتی

6

نقش و جایگاه آموزش­های فنی و حرفه­ای در توسعه منابع انسانی کشور

 دبیرخانه شورای پژوهشی

اداره کل آموزش فنی وحرفه­ای کردستان


بایگانی خبرها