بدنه خبر

صفحه نخست /اولویت های پژوهشی مصوب شورای ...

اولویت های پژوهشی مصوب شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1392

شنبه / 20 مهر 1392

 

- بررسی مبانی فلسفی آموزش فنی و حرفه ای
- بررسی مبانی روانی- اجتماعی آموزش فنی و حرفه ای
- بازنگری سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتباط آن با ارزیابی عملکرد استانی و ستادی
- امکان سنجی راهکارهای ایجاد شبکه ملی مهارت در کشورهای حاشیه اقیانوس هند
- طراحی نظام تفصیلی صلاحیت های حرفه ای کشور
- طراحی و تدوین  الگو(هایی) برای آزمون های عملی و بازنگری نظام آموزش و سنجش و آزمون در حوزه آزمون عملی
- آسیب شناسی مسابقات ملی و بین المللی مهارت
- بررسی نقش آموزش های مهارتی در بهره وری اقتصادی کشور
- آسیب شناسی طرح 18 ماهه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 
مهلت ارسال پروپوزال حداکثر تا تاریخ 1392/9/3 می‌باشد.

 

بایگانی خبرها