05 اردیبهشت 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیم زار بر فسفر خاک (مطالعه موردی: بخشی از اراضی روانسر)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تغییر کاربری ، فسفر،دیم زار ،روانسر
پژوهشگران معصومه رحیمی دهچراغی (نفر اول)، رضا عرفان زاده (نفر دوم)، حامد جنیدی جعفری (نفر سوم)

چکیده

به منظور بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر میزان تغییرات فسفر خاک بخشی از اراضی شهرستان روانسر منطقه مرتع و دیمزاری که قبلا کاربری مرتع داشته و توسط روستاییان به زیر کشت و شخم رفته است به عنوان تیمارهای مطالعاتی انتخاب شدند. دو ترانسکت به طول 100 متر موازی و عمود بر شیب در مستقر شده و در طول هر ترانسکت 10 پلات یک متر مربعی استقرار یافت. نمونه های خاک از عمق 0-15 سانتی متری برداشت و در آزمایشگاه فسفر به روش اولسن اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که تغییر کاربری اراضی مرتعی و نهایتا تغییر جوامع گیاهی در مرتع سبب تغییر و تحولات عمده در خاک گشت و سبب کاهش 39 درصدی میزان فسفر شد. از آنجایی که فعالیت های کاربری نادرست و تغییر کاربری اراضی و مدیریت بدون شناخت کافی از محیط خاک در طول سالیان متمادی انجام شده باعث اختلال و کاهش توانایی خاک شده است. بنابراین ضمن تاکید بر حساسیت مواد آلی خاک به تغییر کاربری و ارزیابی آن در فعالیت های مدیریتی، پیشنهاد می گردد که در انجام تغییر کاربری مراتع طبیعی، محتاطانه رفتار شود تا سبب کاهش کیفیت خاک نگردد.