05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر پیروی از دستورات دارویی و افسردگی در افراد مبتلا به ایدز تحت درمان متادون و داروی ضد ویروسی و درمان نگهدارنده متادون
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درمان شناختی-رفتاری، ایدز،HIV+ ، اعتیاد، افسردگی،CD4 ، پیروی از دستورات دارویی، MMT
پژوهشگران شهین فخرایی (دانشجو)، فرزین رضاعی (استاد راهنما)، احمد سهرابی (استاد راهنما)، احمد امانی (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، به روش کارآزمایی کنترل شده تصادفی، تاثیر شناخت درمانی ویژه بیماران HIV+ بررسی شد وضعیت بیماران از لحاظ افسردگی، پیروی از دستورات دارویی، و CD4 مطالعه شد. تحقیق حاضر روی گروه بزرگتری نسبت به تنها مطالعه ی مشابه قبلی که بررسی موردی بود انجام شد و دارای گروه کنترل نیز بود. مطالعه ی دیگر نیز معتادان تحت درمان متادون را بررسی نکرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مداخلهCBT-AD در افزایش پیروی از دستورات دارویی، افزایشCD4 ، و کاهش افسردگی به طور معناداری موثر است. تأثیر این مداخله در افزایش CD4 برای اولین بار نشان داده شد.