کیومرث حبیبی

صفحه نخست /کیومرث حبیبی
كيومرث حبيبي
نام و نام خانوادگی کیومرث حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده هنر و معماری / گروه شهرسازی
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنفرانس سالیانه پژوهشهای معماری، شهرسازی ،مدیریت شهری - ایران، تهران - 29 و 30 آذر 1394
2 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی - ایران، تهران - 26 شهریور 1394
3
Large parks in large cities - Sweden, Stockholm - September 02 - 05, 2015
4 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - ایران، تهران - 13 دی 1393
5 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - ایران، تهران - 13 دی 1393
6 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان - ایران، قزوین - 30 اردیبهشت 1393
7 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان - ایران، قزوین - 30 اردیبهشت 1393
8 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک - ایران، تهران - 06 و 07 اسفند 1392
9 اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار - ایران، تهران - 16 و 17 بهمن 1392
10 نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری - ایران، سنندج - 26 و 27 آذر 1392
11 همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا - ایران، قزوین - 09 آذر 1392
12 همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا - ایران، قزوین - 09 آذر 1392
13
8th International Academic Conference (IISES) - Italy, Naples - September 16 - 19, 2013
14 همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری - ایران، بوکان - 26 اردیبهشت 1392
15 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک - ایران، تهران - 01 و 02 اسفند 1391
16
The First Geological Conference of Kurdistan - GEOKURDISTAN-2012 - November 14 - 16, 2012
17
The First Geological Conference of Kurdistan - GEOKURDISTAN-2012 - November 14 - 16, 2012
18
4th International disaster and risk conference IDRC Davos 2012 - Switzerland, Davos - August 26 - 30, 2012
19
4th International disaster and risk conference IDRC Davos 2012 - Switzerland, Davos - August 26 - 30, 2012
20 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (نقش فناوری های نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه) - ایران، تهران - 30 و 31 خرداد 1391
21 دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای - ایران، سنندج - 09 و 10 خرداد 1391
22 همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل در ایران - ایران، سنندج - 27 و 28 اردیبهشت 1391
23 دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - ایران، تهران - 26 و 27 اردیبهشت 1391
24 همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر - ایران، تهران - 15 و 16 اسفند 1390
25 سومین همایش ملی عمران شهری - ایران، سنندج - 04 و 05 آبان 1390
26
4th International Scientific Conference of Salahaddin University-Erbil - October 18 - 20, 2011
27
Playing into the Future - surviving and thriving - UK - July 04 - 07, 2011
28 همایش ملی ژئوماتیک 90 - ایران، تهران - 25 تا 27 اردیبهشت 1390
29
24TH AESOP Annual conference - July 07 - 10, 2010
30 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار - ایران، تهران - 17 و 18 خرداد 1389
31 دومین همایش بافتهای فرسوده شهری - ایران، شیراز - 15 و 16 اردیبهشت 1389
32 - ایران، زاهدان - 25 تا 27 فروردین 1389
33 چهارمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه - ایران، تهران - 24 تا 26 آذر 1388
34 همایش بین المللی خلیج فارس بنیاد ملی ایرانشناسی - ایران، تهران - 29 اردیبهشت 1388
35 دومین کنفرانس شهر الکترونیکی - ایران، تهران - 14 اسفند 1387