کیومرث حبیبی

صفحه نخست /کیومرث حبیبی
كيومرث حبيبي
نام و نام خانوادگی کیومرث حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده هنر و معماری / گروه شهرسازی
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه عزیزیان کیومرث حبیبی --- 1396/06/28
2 شیوا روحی کیومرث حبیبی --- 1395/11/30
3 پیمان خلیلی هوشمند علیزاده --- 1395/08/01
4 بشرا ساعد هوشمند علیزاده کیومرث حبیبی 1395/07/29
5 گلنساء صلواتی کیومرث حبیبی --- 1394/12/17
6 زینب نیکویی کیومرث ایراندوست کیومرث حبیبی 1394/12/17
7 آرینا نصری هوشمند علیزاده کیومرث حبیبی 1393/12/18
8 مریم اکبری کیومرث حبیبی هوشمند علیزاده 1393/12/17
9 طالب احمدی کیومرث حبیبی بهزاد شاهمرادی 1393/12/13
10 آرمان رحیمی کاکه جوب کیومرث حبیبی بهزاد شاهمرادی 1392/07/28
11 مائده محمد پور کیومرث حبیبی --- 1391/12/20
12 محمد عارف خیابانی کیومرث حبیبی --- 1391/12/04
13 محمد خندان کیومرث ایراندوست کیومرث حبیبی 1391/07/23
14 وحید محکی کیومرث حبیبی کیومرث ایراندوست 1391/06/29
15 مهناز کشاورز احمد پور احمد کیومرث حبیبی 1389/12/22