نجم الدین جباری

صفحه نخست /نجم الدین جباری
نجم الدين جباري
نام و نام خانوادگی نجم الدین جباری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادب فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences - Egypt, Cairo - October 20 - 21, 2011
2 همایش منطقه ای بزرگداشت علامه هیبت - ایران، دیواندره - 10 خرداد 1390
3 همایش بین المللی آغاز هزاره دوم شاهنامه - ایران، مشهد - 26 و 27 اردیبهشت 1390
4 نخستین همایش بین المللی ادبیات کردی - ایران، سنندج - 15 و 16 اردیبهشت 1390
5 19 مکتب اصفهان - ایران، اصفهان - 23 آذر 1385
6 19 مکتب اصفهان - ایران، اصفهان - 23 آذر 1385
7 مستوره اردلان - عراق، اربیل - 15 تا 17 آذر 1384