مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مروری بر وضعیت مسکن شهر بم در ...
عنوان مروری بر وضعیت مسکن شهر بم در روند تخریب و بازسازی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بازسازی ، زلزله ، بم
چکیده زمین لرزه 5 دیماه 1382 در جنوب شرق ایران بخشهای مختلف شهر تاریخی بم را در زمانی کمتر از یک دقیقه بین 20 تا 100 درصد تخریب نمود. شوک حاصل از پردامنگی تخریب تا بدانجا بود که لزوم همسویی عزمی ملی در مواجهه با پیامدهای زلزله را کاملاً ایجاب می نمود. این عزم ملی در فعال شدن تعداد متنابهی از نهادها و ارگانهای دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و نیز توده های مردم از اولین لحظات پس از زلزله، نمود عینی پیدا کرد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی هدایت و کنترل جریان توسعه کالبدی شهرها، تلاش ویژه ای را معطوف به هدایت و جهت بخشی به اجزاء فرآیند بازسازی نمود. این موضوع را می توان به تفصیل در مراحل مختلفی از قبیل اسکان اضطراری، اسکان موقت و تعیین استراتژیهای ساخت و ساز و تهیه طرحهای اولیه ساخت و ساز و .... به طور اخص پیگیری نمود. مروری بر وضعیت مسکن شهر بم در روند تخریب و بازسازی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد
پژوهشگران مصطفی بهزاد فر (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)