مشخصات پژوهش

صفحه نخست /صنعتی سازی استان کردستان با ...
عنوان صنعتی سازی استان کردستان با استفاده از توانهای محیطی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها صنعت ، توسعه صنعتی ، صنایع کوچک ، صنایع بزرگ ، دستی
چکیده تلفیق و ترکیب بهینه بینه بین بخشهای مختلف اقتصادی هر سرزمین باعث توسعه اقتصادی آن شده است و اتکاء بر یک بخش اقتصادی برای شکوفایی و پیشرفت کارایی لازم را نخواهد داشت. هر گروه از صنایع دارای ویژگی ها و نیازهای خاص خویش است . که در مکان یابی آن باید مورد توجه قرار گیرد . زیرا رابطه صنعت و محل استقرار مانند رابطه گیاه و خاک محل کشت است . از این رو شناسایی رشته هایی صنعتی که با امکانات و قابلیتهای مناطقی چون استان کردستان متجانس باشد در این نقاله مورد توجه قرار می گیرد .
پژوهشگران مهدی قرخلو (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)