مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مکان یابی محل دفن مواد زائد ...
عنوان مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از منطق فازی وسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : شهر سنندج)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مکان یابی، GIS، منطق فازی، تصحیح هندسی تصاویر، دفن زباله
چکیده شهر سنندج با جمعیتی معادل 340 هزار نفر در سال 1382، روزانه 714 تن زباله تولید می کند. از میان روشهای مختلف دفع زباله روش دفن مواد زائد از مهمترین روشهایی بوده که مدیریت شهری این شهر در 30 سال اخیر بر آن تکیه کرده است. نتایج بررسی موقعیت قبلی و فعلی محل دفن زباله حاکی از مساعد بودن محل دفن سابق و نامساعد بودن محل دفن کنونی است که در آن بسیاری از اصول، معیارها و ضوابط مکان گزینی نادیده گرفته شده و پیش بینی می شود که در آینده نزدیک اثرات زیست محیطی آن نمایان تر گردد. در این پژوهش با استفاده از داده هایی چون فاصله از محدودة قانونی شهر، فاصله از جاده، فرودگاه، کاربری اراضی، قابلیت اراضی، عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن …) گسل، روند توسعه فیزیکی شهر سنندج، آبهای سطحی، جهت باد، تراکم جمعیتی، خاکشناسی، هیپستومتریک(طبقات ارتفاعی)، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، تیپ اراضی، زمین شناسی،… از طریق مدلهای مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که بر اساس مدل منطق فازی(Fuzzy Logic) ترکیب شده اند و ژئورفرنس نمودن این داده ها و مدلها با تصاویر ماهواره ای منطقه در شعاع 20 کیلومتری در شمال شرقی شهر سنندج در 3 حوزة مختلف مکان گزینی گردیده ودر تصویر ماهواره ای لندست سال2002منطقه ونقشه های مختلف ارائه شده است.
پژوهشگران رحمت الله فرهودی (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)، پروانه زندی (نفر سوم)