مشخصات پژوهش

صفحه نخست /." استفاده از الگوریتم های ...
عنوان ." استفاده از الگوریتم های فازی و GIS جهت مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کلمات کلیدی : مکان یابی، GIS، منطق فازی، ،تجهیزات شهری، محل دفن زباله،بابلسر
چکیده شهر بابلسر با جمعیتی معادل 47927 نفر در سال 1384، روزانه 72.5 تن زباله تولید می کند. محل کنونی دفن زباله علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و اثرات و آلودگی های زیست محیطی آن نه تنها در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز اثرات منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه پایدار ناحیه غربی این شهر را با بحران مواجه خواهد ساخت. از میان روشهای مختلف دفع زباله روش دفن مواد زاید از مهمترین روشهایی بوده که مدیریت شهری این شهر طی 30 سال اخیر بر آن تکیه کرده است . نتایج بررسی موقعیت محل دفن زباله حاکی از نامساعدبودن محل دفن کنونی است که در آن بسیاری از اصول، معیارها و ضوابط مکان گزینی نادیده گرفته شده و پیش بینی می شود که در آینده ی نزدیک اثرات زیست محیطی آن نمایان تر گردد . در این پژوهش با استفاده از داده هایی چون فاصله از محدوده ی قانونی شهر، فاصله از جاده، قابلیت اراضی، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن …) فاصله از گسل های منطقه، فاصله از آبهای سطحی منطقه، جهت باد، خاکشناسی، هیپستومتریک (طبقات ارتفاعی)، پوشش گیاهی، زمین شناسی و … از طریق مدلهای مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که بر اساس مدل منطق فازی (Fuzzy Logic) ترکیب شده اندمکانهای مناسب جهت دفن بهداشتی مواد زائد مکان گزینی گردیده ودر نقشه های مختلف ارایه شده است.
پژوهشگران احمد پور احمد (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)، سجاد زهرایی (نفر سوم)، سعید نظری (نفر چهارم)