03 فروردین 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
محدودیت توالی رسایی، محدویت نشانداری، فرایند قلب، کردی کلهری
پژوهشگران محمد زمانی (نفر اول)، ابراهیم بدخشان (نفر دوم)

چکیده

محدودیت توالی رسایی (SON-SEQ) یک محدودیت نشانداری (markedness) است. این محدودیت تضمین می­کند که آغازة مرکب افزایش رسایی دارد و پایانة مرکب دچار افت رسایی می­شود. از جمله راهکارهای دستگاه واجی زبان کردی کلهری برای جلوگیری از نقض محدودیت توالی رسایی در خوشه ­های همخوانی (consonant cluster)، بهره­ گیری از فرایند افزایش واکه ­ای و فرایند قلب (metathesis) است. در فرایند افزایش در این گویش از واکة پیشین نیم باز گستردة /E/ استفاده می­ شود. افزودن این واکه ناقض محدودیت عدم افزایش [DEP] است، اما استدلال خواهد شد که تخلف از این محدودیت به نفع محدودیت رتبه بالای دیگر کاری توجیه­ پذیر است. همچنین، در این مقاله نشان داده می ­شود که با وجود اینکه فرایند قلب ناقض محدودیت توالی خطی [LINEARITY] است، اما از آنجا که گاه گویشور به محدودیت رعایت توالی رسایی [SON-SEQ] در گویش مورد مطالعه جایگاهی بالاتری از محدودیت رعایت توالی خطی را اختصاص می ­دهد، تخطی از آن به سود رعایت محدودیت با مرتبة بالاتر یک تخطی مهلک محسوب نمی­ شود.