طرح‌های پژوهشی خارجی تصویب شده در سال 1391

ردیف

عنوان طرح

مجری (مجریان)

اعتبار طرح (ریال)

کارفرما

تاریخ شروع

دانشکده

گروه

1                     

بررسی میزان آگاهی خانواده نسبت به آسیبهای فضاهای مجازی (اینترنت) وتاثیرآن برکودکان ونوجوانان

خلیل غلامی

106250000

استانداری

آذر 1391

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

2                     

بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت بر عملکرد نیروی انسانی

مصطفی قادری

90000000

استانداری

آذر 1391

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

3                     

نقش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد خانوارهای استان کردستان

طه کتابی - رضا شافعی

85500000

استانداری

91

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

4                     

تدوین نظام مدیریت و نظارت و زمان بندی پروژه های ساخت و ساز مدارس در سطح استان کردستان

فخرالدین معروفی

110000000

استانداری

91/4/5

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

5                     

بررسی فرصت‌ها و چالشهای فراوری مدیریت بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی شرکتهای فعال در بخش صنعت استان کردستان

رضا شافعی

93750000

استانداری

آذر 1391

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

6                      

اثر بخشی برنامه های آموزشی مختلف ترویج کشاورزی در استان کردستان در طول سال 1388 تا 1390

فرزاد اسکندری

119400000

استانداری

91/6/26

کشاورزی

ترویج

7                     

اثربخشی آموزش کارآفرینی و مهارتهای کسب وکاردراستان کردستان

فرزاد اسکندری

 

68750000

استانداری

آذر 1391

کشاورزی

ترویج

8                     

ارزیابی تنوع ژنتیکی اسب‌های کرد با استفاده از 15 مارکر میکروساتلایتی

جلال رستم زاده

85000000

استانداری

91/6/26

کشاورزی

علوم دامی

9                     

شناسایی الگوهای گردشی پدیدآورنده سیلاب‌های بزرگ استان کردستان

محمد دارند

62500000

استانداری

آذر 1391

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

10                 

مطالعه جوندگان استان کردستان در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان - مناطق حفاظت شده عبدالرزاق سقز به مساحت 39000 هکتار، بدر و پریشان قروه به مساحت 44000 هکتار و منطقه حفاظت شده بیجار به مساحت 31000 هکتار در استان کردستان

شهرام کبودوندپور

30000000

استانداری

91/1/5

منابع طبیعی

محیط زیست

11                 

تکمیل مطالعات مکان‌یابی محل‌های دفن پسماند ویژه در استان کردستان - فاز اول

کامران چپی

441000000

استانداری

91/2/15

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

12                 

تکمیل مطالعات مکان‌یابی محل‌های دفن پسماند ویژه در استان کردستان - فاز دوم

کامران چپی

500000000

استانداری

91/2/15

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

13                 

آسیب شناسی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی از طریق شاخصهای ارزیابی و ارتباط آن با رضایتمندی ارباب رجوع

هیوا فاروقی

175000000

استانداری

آذر 1391

مهندسی

صنایع

14                 

ارزیابی و تحلیل مکانیکی اجزای سیستم توزیع و تغذیه گاز شهر سنندج در برابر زلزله

سیروان فرهادی

239525000

استانداری

91/1/5

مهندسی

مکانیک

15                 

تدوین چشم اندازشهرسنندج

کیومرث ایراندوست

14375000

استانداری

آذر 1391

هنر

شهرسازی

16                  

امکان سنجی، برنامه ریزی وطراحی محورهای پیاده مداردرشهرهای استان کردستان (مطالعه موردی شهرسنندج)

کیومرث حبیبی

143750000

استانداری

آذر 1391

هنر

شهرسازی

17                 

بررسی پتانسیلهای استان کردستان درزمینه تولیدانرژیهای سبز

نادر پروین

93750000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

18                 

تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان: مطالعه موردی شهرسنندج

صدیقه آئینی

52500000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

19                 

بررسی راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی منابع انسانی درسازمان ها

فریدون احمدی

75000000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

20                 

تعیین وپایش کیفیت شیمیایی منابع تامین آب روستایی شهردیواندره

افشین ملکی

180000000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

21                 

بررسی عملکرد وآثاراقتصادی بازارچه های مرزی، مناطق ویژه دراستان کردستان وروش های بهبودآن درجهت تسریع روندتوسعه استان

بهیه فرجی

61250000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

22                 

بررسی تجربه کشورهای موفق درزمینه مناطق تجارت آزاد جهت الگوگیری برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی بانه دراستان کردستان

سامان قادری

68750000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

23                 

برنامه ریزی مسکن کم درآمدها برپایه پتانسیل بافتهای فرسوده (نمونه موردی: سنندج)

ناصر باقری

68750000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

24                 

ارزیابی سناریوهای مختلف رها سازی سهم آب تولیدی حوضه های آب خیز استان کردستان جهت احیای دریاچه ارومیه

سیدمختار هاشمی

231250000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه

25                 

فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته درزمینه عوامل مؤثر برگرایش به اعتیادوسوء مصرف موادمخدروراهکارهای پیشگیری

جمیل مفاخری باشماق

65000000

استانداری

آذر 1391

پژوهشگر خارج از دانشگاه